Tắt firewall Windows 8, 10, 11
 

Bước 1: Tại Search của Windows, bạn g ta kha cmd. Sau đ click chuột phải vo Command Prompt để truy cập theo quyền Administrator

Hy nhớ mở n dưới quyền admin nh.

Bước 2: Của sổ Administrator mở ra, tại đy bạn thực hiện cch tắt firewall win 10 bằng cch g lệnh netsh advfirewall set allprofiles state off. Bấm Enter. Nếu xuất hiện OK việc tắt tường lửa đ hon thnh.

==================

Sau 2 bước trn bạn c thể kiểm tra lại, vo Control Panel như cch 1 để xem tường lửa đ tắt hay chưa.
bạn cũng c thể khởi động my lại để my chạy mượt.